Anita Szajek

Anita Szajek is principal scientific liaison at the US Pharmacopeia.

Articles